Raporty bieżące

Data publikacji:
2009.12.30
15:24

PGNIG: Odwołanie prokury

2009.12.30
15:12

PGNIG: Umowa znacząca na dostawy ropy naftowej do TOTAL TOTSA OIL TRADING SA

2009.12.21
15:39

PGNIG: Aneks do umowy na dostawy ropy naftowej do Rafinerii Trzebinia SA umożliwiający współpracę bezterminową – umowa o charakterze „znaczącym”

2009.12.17
15:51

PGNIG: Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego porozumienia pomiędzy PGNiG SA a Zakładami Chemicznymi Police SA

2009.12.08
13:44

PGNIG: Porozumienie pomiędzy PGNiG S.A. a Zakładami Chemicznymi Police S.A.

2009.11.19
14:59

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG S.A. z dnia 19 listopada 2009 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2009.11.19
14:56

PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 19 listopada 2009 roku

2009.11.18
16:35

PGNIG: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego pomiędzy PGNiG S.A. a Zakładami Chemicznymi „Police” S.A.

2009.11.13
19:48

PGNIG: Techniczna korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 roku

2009.11.13
19:48

PGNIG: Techniczna korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2009 roku