Raporty bieżące

Data publikacji:
2008.12.17
16:44

PGNIG: Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 29 stycznia 2009 roku

2008.12.11
20:40

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG S.A. z dnia 11 grudnia 2008 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2008.12.11
20:40

PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 11 grudnia 2008 roku

2008.12.09
18:08

PGNIG: Zbycie udziałów spółki Polskie LNG Sp. z o.o.

2008.12.02
20:21

PGNIG: Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu PGNiG S.A. – Wiceprezesa ds. Górnictwa Naftowego

2008.11.28
08:52

PGNIG: Powołanie w ramach Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Komitetu Audytu

2008.11.27
17:54

PGNIG: Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie roku 2015 – decyzja Rady Nadzorczej

2008.11.26
17:26

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG S.A. z dnia 18 listopada 2008 roku i kontynuującym obrady w dniu 26 listopada 2008 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2008.11.26
17:26

PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG S.A. pierwotnie zwołane na dzień 18 listopada 2008 roku i kontynuujące obrady w dniu 26 listopada 2008 roku

2008.11.20
17:10

PGNIG: Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 11 grudnia 2008 roku