Raporty bieżące

Data publikacji:
2007.12.21
17:00

PGNIG: Informacja o transakcjach osób zobowiązanych

2007.12.21
17:00

PGNIG: Projekty uchwał na NWZ PGNiG zwołane na dzień 31 stycznia 2008 roku

2007.12.18
17:00

PGNIG: Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 31 stycznia 2008 roku

2007.12.18
17:00

PGNIG: Rada Nadzorcza przyjęła tekst jednolity Statutu PGNiG S.A.

2007.12.18
11:52

PGNIG: Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu PGNiG S.A.

2007.12.14
17:20

PGNIG: Informacja o transakcjach osób zobowiązanych

2007.12.13
20:00

PGNIG: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2008

2007.12.13
20:00

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG S.A. z dnia 13 grudnia 2007 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2007.12.13
20:00

PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG w dniu 13 grudnia 2007 roku

2007.11.30
18:41

PGNIG: Sąd zarejestrował zmiany do Statutu PGNiG