Raporty bieżące

Data publikacji:
2005.12.21
19:02

PGNIG: Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu PGNiG S.A.

2005.12.15
14:02

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie zmiany taryfy dla paliw gazowych

2005.12.14
19:50

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG S.A. w dniu 12 grudnia 2005 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2005.12.13
18:51

PGNIG: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

2005.12.13
17:53

PGNIG: Zmiany w składzie Zarządu PGNiG

2005.12.13
17:53

PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG w dniu 12 grudnia 2005 roku.

2005.12.09
17:21

PGNIG: Wybór biegłego rewidenta

2005.12.08
17:11

PGNIG: Rezygnacja Pana Tadeusza Soroki z funkcji członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

2005.12.02
18:21

PGNIG: Projekt uchwały na NWZ PGNiG zwołanego na dzień 12 grudnia 2005 roku

2005.11.29
18:21

PGNIG: Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu PGNiG S.A.