Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce PGNiG SA i papierach wartościowych mających być przedmiotem publicznej oferty oraz dopuszczenia do notowań na rynku regulowanym. Prospekt w formie drukowanej jest dostępny w siedzibie spółki PGNiG SA, ul. M. Kasprzaka 25, Warszawa i w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, Warszawa. Decyzją nr DIF/E/4110/35/41/2005 z dnia 24 maja 2005 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie, Polska, dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte niniejszym prospektem. W subskrypcji papierów wartościowych objętych niniejszym prospektem można uczestniczyć wyłącznie na terenie Polski. Na terytorium innych państw niniejszy prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.

Elektroniczna wersja prospektu spółki PGNiG SA publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Dokumenty