Nasz Model Biznesowy

Więcej informacji na temat działalności operacyjnej i wyników finansowych segmentu można uzyskać w Raporcie Rocznym 2017.