Nasz model biznesowy

Więcej informacji na temat działalności operacyjnej i wyników finansowych segmentów można uzyskać w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PGNiG S.A. i GK PGNiG za rok 2017.