Rating

Ocena wiarygodności PGNiG przez agencje ratingowe.

Rating, inaczej ocena ryzyka, jest wskaźnikiem pozwalającym ocenić wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu gospodarczego lub ryzyko związane z różnymi instrumentami finansowymi. Ocena ta wystawiana jest przez agencje ratingowe. Stosują one specjalną skalę ocen składającą się z kombinacji kilku liter, cyfr i znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę.

PGNiG otrzymało oceny ratingowe od następujących agencji:
Agencja ratingowa* Rating Perspektywa Data ostatniej aktualizacji
Fitch Ratings BBB- stabilna 09.10.2018
Moody’s Investors Service Baa3 stabilna 16.05.2017

 

Poprzedni rating Fitch Ratings:
"BBB-", perspektywa "stabilna"

Poprzedni rating Moody’s Investors Service:
"Baa3", perspektywa "stabilna"
"Baa2", perspektywa "negatywna"
"Baa1", perspektywa "negatywna"
"Baa1", perspektywa "stabilna"

* Rating Spółki "BBB-" z perspektywą "stabilną" w związku z wypowiedzeniem umowy ratingowej przez PGNiG w dniu 29 stycznia 2016 został wycofany przez Standard & Poor's.