Obligacje

Obligacje krajowe

W dniu 21 grudnia 2017 roku PGNiG SA zawarł dokumentację programu emisji obligacji do kwoty 5.000.000.000 PLN z ING Bankiem Śląskim SA, Bankiem Polska Kasa Opieki SA, Bankiem Handlowym w Warszawie SA oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas SA.

W ramach pięcioletniego Programu PGNiG będzie mogło emitować w ramach oferty niepublicznej obligacje z terminem zapadalności do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

 

 

W dniu 22 maja 2012 roku PGNiG SA zawarła dokumentację programu emisji obligacji do kwoty 4.500.000.000 PLN z ING Bankiem Śląskim SA oraz Bankiem Polska Kasa Opieki SA.

W ramach pięcioletniego Programu PGNiG będzie mogło emitować w ramach oferty niepublicznej obligacje z terminem zapadalności do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

Wykup wyemitowanych obligacji nastąpił 19 czerwca 2017 roku.

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • PGNiG Nota Informacyjna pdf 10.89 MB