Relacja z Konferencji Naukowo-Technicznej "Od Rybaków do LMG"

W dniach 14-16 września spotkaliśmy się w historycznych Rybakach i centrum konferencyjnym hotelu "Bukowy Dworek", aby wspólnie uczcić jubileusz 50-lecia górnictwa naftowego na Niżu Polskim. W związku z tym zorganizowaliśmy konferencję naukowo-techniczną pod nazwą "Od Rybaków do LMG". Obchody przebiegły w atmosferze wspomnień weteranów „Nafty", którzy byli prekursorami dzisiejszej działalności Oddziału. Zasłużeni pracownicy przedsiębiorstwa – panowie Władysław Wiśniak i Kazimierz Dyjaczyński otrzymali odznaczenia za specjalne zasługi dla miasta od prezydenta Zielonej Góry – Janusza Kubickiego.

Na Konferencji w Rybakach pojawili się m.in. były marszałek Sejmu Józef Zych, starosta krośnieński Jacek Hoffman oraz wójt gminy Maszewo Dariusz Jarociński.

Oprócz wspomnianych wcześniej wyróżnień za specjalne zasługi dla miasta, wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa", które otrzymali Zbigniew Korab, Mieczysław Buczek z PNiG „Nafta" sp. z o.o. w Pile oraz wójt gminy Maszewo Dariusz Jarociński.

Przyznano również stopnie górnicze. Andrzeja Kasprów uhonorowano pośmiertnie tytułem inżyniera górniczego I stopnia. Z kolei technika górniczego I stopnia otrzymał Eugeniusz Sulik.

Warto podkreślić, że mimo historycznej aury dającej się odczuć w niemal każdym zakątku tego miejsca, nie zapomniano o tym, co najistotniejsze. O przyszłości. Mówiono o szansach, jakie daje efektywne wykorzystanie koncesji na wydobycie gazu łupkowego, a także wspólnej pracy wkładanej w ciągły rozwój przemysłu naftowego i gazowniczego.

Po filmie prezentującym historię wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na zachodzie Polski – która zaczęła się właśnie w Rybakach – uczestnicy konferencji przemaszerowali wraz z grodziską orkiestrą dętą na plac przy remizie OSP, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Stąd uroczystości przeniosły się w okolice boiska sportowego, na którym odbył się turniej piłkarski z udziałem drużyn Oddziału w Zielonej Górze, Ośrodka Kopalń Grodzisk, Poszukiwań Nafty i Gazu „Nafta" sp. z o.o. w Pile i miejscowej ekipy Klubu Sportowego Rybaki. Po zaciętej, sportowej walce, turniej wygrała drużyna z Zielonej Góry.

W międzyczasie część przybyłych na konferencję gości wyjechała do hotelu „Bukowy Dworek", gdzie odbyła się sesja referatowa poświęcona obecnej działalności przemysłu naftowego, a także perspektywom przyszłych rozwiązań i możliwości technologicznych.