Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Inwestycje w 2016 roku

W 2016 r. nakłady inwestycyjne Grupy PGNiG na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyniosły 3,0 mld zł i były o 10% niższe od nakładów poniesionych w 2015 r. Wysokość nakładów w poszczególnych segmentach działalności PGNiG i Grupy PGNiG przedstawiają poniższe tabele. Szczegółowe informacje dot. inwestycji w poszczególnych segmentach znajdują się w następnych rozdziałach.

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Grupę PGNiG w 2016 r.
mln zł  2016  2015
I. Poszukiwanie* i Wydobycie, w tym: 1 254 1 437
   1. Norwegia 343 395
   2. Pakistan 98 54
   3. Libia 6 10
II. Obrót i Magazynowanie 192 233
III. Dystrybucja 1 109 1 193
IV. Wytwarzanie 438 454
V. Pozostałe segmenty 9 7
VI. Nakłady inwestycyjne łącznie (I-V) 3 003 3 324

 

* Nakłady inwestycyjne obejmują nakłady poniesione na badania geofizyczne i wiercenia oraz skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego.

Kluczowe projekty i wydatki inwestycyjne w segmencie: