Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Badania i rozwój

W 2016 r. doszło do znacznej intensyfikacji działań w obszarze Badań i Rozwoju oraz Innowacji (B+R+I) w stosunku do lat poprzednich. Intensyfikacja działań w tym zakresie zaowocowała następującymi efektami:

  • przygotowaniem nowej strategii B+R+I dla całej Grupy PGNiG;
  • wdrożeniem 14 inicjatyw z zakresu B+R+I, których głównym celem było usprawnienie procesu naboru innowacyjnych projektów, usprawnienie oceny projektów, podejmowania decyzji dotyczących innowacji, a następnie ich wdrożeń;
  • umową-porozumieniem o utworzeniu przez PGNiG, Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wspólnego Przedsięwzięcia o nazwie INGA (Innowacyjne Gazownictwo). Formuła Wspólnego Przedsięwzięcia z NCBiR jest dedykowanym mechanizmem finansowania prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego NCBiR wspólnie z wybranymi partnerami przemysłowymi wspiera realizację tzw. Agendy Badawczej. Agenda Badawcza zawiera najbardziej istotne dla Grupy PGNiG problemy badawczo-rozwojowe z obszarów: poszukiwania i wydobycia węglowodorów, magazynowania gazu, sieci gazowych, użytkowania i nowych zastosowań paliw gazowych oraz ochrony środowiska;
  • przystąpieniem przez PGNiG do Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla oraz rozpoczęciem projektu B+R o nazwie GEO-METAN dotyczącego przedeksploatacyjnego wydobycia metanu z pokładów węgla kamiennego;
  • zorganizowaniem w ramach inicjatywy Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów trzech edycji spotkań dotyczących poszukiwania rozwiązań dla spółek Grupy PGNiG z grupą mikro i małych przedsiębiorstw oraz startupów;
  • rozpoczęciem przez PGNiG cyklu Konkursów Innowacyjności promujących kwestie innowacyjności wśród pracowników;
  • przeprowadzeniem II edycji Konkursu „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG” skierowanego do młodych naukowców, studentów i doktorantów, uruchomieniem w grudniu 2016 r. inkubatora startupów InnVento.pl;
  • przystąpieniem PGNiG do akceleratora startupów MIT Enterprise Forum Poland oraz
  • rozpoczęciem projektu „PGNiG Polskie innowacje” na uczelniach.

W 2017 r. działania zakresu B+R+I będą jeszcze intensyfikowane w ramach tzw. „Fabryki Innowacji”, tj. systemu praktyk i działań, które umożliwiają sprawny nabór, prowadzenie i wdrożenia projektów B+R+I. Na 2017 r. planowane jest przeprowadzenie kilkudziesięciu projektów innowacyjnych w Grupie PGNiG w ramach zrównoważonego portfela projektów innowacyjnych.

W ramach struktur badań, rozwoju i innowacji prowadzone są również projekty dotyczące zarządzania efektownością energetyczną. Intensyfikacja zadań w tym zakresie przewidziana jest na 2017 r.

W latach 2017-2022 Grupa PGNiG przeznaczy na Badania i Rozwój oraz Innowacje ok. 680 mln PLN (ponad 100 mln PLN średniorocznie).