Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Wydarzenia CSR w 2016 r.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) skupiała się na kontynuacji działań związanych z realizacją poprzedniej strategii Zrównoważonego Rozwoju i Społecznego Zaangażowania PGNiG, jak również obejmowała pracę nad aktualizacją tejże strategii. Realizowano przedsięwzięcia skierowane zarówno do otoczenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Wśród nich są spotkania branżowe na rzecz CSR i propagowania praktyk odpowiedzialnego biznesu w branży, różnego typu warsztaty skierowane do dzieci, pracowników oraz działania integrujące lokalne społeczności.

Wśród najważniejszych projektów CSR zrealizowanych w 2016 r. można wymienić:

  • spotkanie przedstawicieli największych firm branży energetycznej pod nazwą „Okrągły stół branży energetycznej”. Tematem wydarzenia była społeczna odpowiedzialność biznesu oraz wyzwania branży w kontekście zrównoważonego rozwoju. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. W spotkaniu brała udział Jacqueline Kacprzak, Radca Ministra z Ministerstwa Rozwoju, oraz Beata Wereszczyńska-Dembska, Dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Regularcji Energetyki. Spotkanie moderowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
  • program Pogoń dla Pogoni, który promuje PGNiG w innowacyjny sposób jako odpowiedzialny społecznie biznes, budujący i umacniający wspólnotowe relacje, kształtujący postawy patriotyczne młodzieży oraz rozwój sportu poprzez edukację od najmłodszych lat. Przedsięwzięcie realizowane jest przez PGNiG oraz ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. W ramach programu kluby piłkarskie Pogoń Siedlce i Pogoń Lwów, a także społeczności obu miast współpracują na rzecz historycznej oraz sportowej edukacji dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę biznesowe zaangażowanie PGNiG na Ukrainie, naturalnym krokiem spółki było włączenie się w budowanie relacji społecznych, w tym umacnianie więzi z ukraińska Polonią;
  • działania w ramach Systemu Zarządzania Programem Etycznym, dzięki którym w Grupie PGNiG propagowane są postawy etyczne oraz rozwiązywane sporne kwestie pracownicze. Dzięki podjętym działaniom komunikacyjnym zwiększono liczbę osób pełniących w podmiotach Grupy PGNiG rolę rzecznika lub pełnomocnika ds. etyki oraz zintensyfikowano współpracę między nimi. Ponadto kadra kierownicza została przeszkolona z zakresu tematyki mobbingowej i etycznej w środowisku pracy;
  • aktualizację strategii CSR dla Grupy PGNiG. Prace nad nową strategią zostaną zakończone w pierwszej połowie 2017 r.