Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Działalność sponsoringowa i charytatywna

PGNiG od wielu lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność sponsoringową, koncentrując się na trzech głównych obszarach sponsoringu zasadniczego – wspiera sport, kulturę oraz edukację. Ponadto w listopadzie 2004 r. przez PGNiG – jedynego założyciela i donatora – powołana została Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz m.in. promocji i wspierania kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych, muzycznych i filmowych w kraju i za granicą, działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej, ochrony zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego i muzeów.

"Być jak Ignacy"

W 2016 r. Fundacja skupiła swe działania na dwóch autorskich programach – „Być jak Ignacy” i „Rozgrzewamy polskie serca”, jak również wspierała wiele inicjatyw zgodnych z powyższym zakresem działalności. Między innymi była to dotacja na działania statutowe Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Program „Rozgrzewamy Polskie Serca”

Edukacja

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza od lat wspiera działania propagujące naukę, edukację oraz historię, czego efektem jest projekt pamięci o patronie Ignacym Łukasiewiczu, twórcy podwalin przemysłu naftowego nie tylko w Polsce, ale i na świecie z popularyzacją nauki. Program „Być jak Ignacy”, realizowany wspólnie z PGNiG, ma na celu popularyzację nauki wśród uczniów szkół podstawowych, a jednocześnie przybliżenie najmłodszym wyjątkowej postaci patrona Fundacji. Filarem programu jest strona internetowa, na której znajdują się interaktywny komiks, filmy edukacyjne z eksperymentami naukowymi oraz gra przygodowa.

W ramach programu organizowany jest konkurs na „Naukową Szkołę Ignacego”, w którym przyznawane będą statuetki Ignaś. Zgłosiło się ponad 150 szkół z całej Polski. Konkurs ma wyłonić placówkę, która w najciekawszy sposób zorganizuje i udokumentuje pracę specjalnie powołanego koła naukowego. Aby pomóc nauczycielom w prowadzeniu takiego koła, powstały scenariusze lekcji dostosowane do potrzeb klas 0-3 oraz 4-6. Program „Być jak Ignacy” ma honorowy patronat Marszałka Sejmu, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz patronat medialny stacji TVP ABC.

Sport

PGNiG duży nacisk kładzie na wsparcie sportu. Kompleksowo wspiera jedną wiodącą dyscyplinę w sporcie profesjonalnym – piłkę ręczną. Warto zaznaczyć, że wzrastający poziom rozgrywek, zaangażowanie sportowe i dynamika dyscypliny przekładają się na wzrost zainteresowania Polaków piłką ręczną. Stwarza to doskonałą okazję do utrzymania i dalszego budowania wizerunku marki jako firmy nowoczesnej i dynamicznej. PGNiG wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki stworzył dedykowany serwis www.klubiks.pl oraz podręcznik jako transfer wiedzy z zakresu marketingu sportowego do małych i średnich klubów sportowych. PGNiG za działania w 2016 r. została nagrodzona tytułem „Sponsora Roku”, w prestiżowym 82. Plebiscycie „Przeglądu Sportowego” i Telewizji Polskiej.

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej podczas Mistrzostw Świata we Francji

Kultura

Objęcie mecenatem Teatru Telewizji to doskonały przykład wykorzystania potencjału patriotyzmu gospodarczego, gdzie kultura łączy się z biznesem. Trzyletnia współpraca PGNiG z Telewizją Polską to największa i najważniejsza inwestycja spółki w polską kulturę w 2016 r. PGNiG potwierdza tym samym zainteresowanie działaniami na rzecz kreowania i promocji wydarzeń, projektów i zjawisk reprezentujących polską kulturę wysoką, wpisanych w narodową historię. Do czołowych działań w zakresie sponsoringu kultury należało m.in. wsparcie Koncertu Galowego „Gintrowski – a jednak coś po nas”.

„Rozgrzewamy polskie serca” – pod tym hasłem PGNiG wspiera działania na rzecz podnoszenia świadomości historycznej Polaków, budowanie narodowej tożsamości i kultywowanie pamięci o bohaterach naszej historii. W ramach podjętych działań wspierane są projekty edukacyjne i filmowe, a także inicjatywy dotyczące wsparcia weteranów oraz działania w szeroko pojętej sferze kultury. Fundacja szczególnie ceni sobie pamięć oraz historię „Żołnierzy Niezłomnych”, bohaterów, o których milczano przez dziesięciolecia. W ramach programu zrealizowano i wsparto ponad 36 projektów, które trafiły do blisko 2 mln odbiorców. Wśród nich było 10 produkcji filmowych, 6 projektów muzycznych, w tym wydano dwie płyty, wsparto 7 projektów edukacyjnych oraz prowadzono 10 projektów kształtujących świadomość historyczną.

Wspólnie z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w ramach programu „Rozgrzewamy polskie serca” spółka dofinansowała także produkcję filmu fabularnego „Wyklęty” w reż. Konrada Łęckiego, którego premiera miała miejsce w 2017 r. Spółka została też m.in. Sponsorem Głównym VIII edycji festiwalu filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”.