Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Ryzyka

Wsparcie dla kogeneracji

 

System wsparcia kogeneracji w postaci świadectw pochodzenia wygasa z końcem 2018 r. Potrzeba przygotowania systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, w celu osiągnięcia wzrostu produkcji, jest zapisana w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Istnieje realne zagrożenie spadku przychodów PGNiG TERMIKA, poczynając od 2019 r. Obecnie są prowadzone prace nad wdrożeniem w Polsce rynku mocy, który zapewniłby dodatkowe przychody także dla jednostek kogeneracyjnych od 2022 r. Według przeprowadzonych ocen przychody te nie będą w stanie w pełni zrekompensować utraty przychodów z systemu wsparcia dla kogeneracji. Dodatkowo istnieje ryzyko opóźnienia, a nawet odrzucenia systemu rynku mocy w procesie uzyskiwania aprobaty dla tego rozwiązania przez Komisję Europejską.

Legenda

Zaostrzenie norm emisji gazów i pyłów

 

2016 r. był pierwszym rokiem obowiązywania zaostrzonych norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED). Kolejnym etapem zaostrzenia wymagań emisyjnych dla energetyki będzie wejście w życie Konkluzji Best Available Technology dla branży energetycznej, co może nastąpić w 2021 r., a jest konsekwencją już wdrożonej IED. W planie inwestycyjnym należy przyjąć założenie konieczności spełnienia parametrów emisyjnych i technologicznych z projektu Konkluzji BAT – dla wykonawców modernizacji i inwestycji.

IED
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
BAT
(ang. Best Available Technology) - dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.

Utrzymanie udziału w rynku ciepła sieciowego

 

Rozbudowa miejskiej spalarni odpadów komunalnych spowoduje dostarczenie większej ilości ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wpłynie to na zmianę udziału PGNiG TERMIKA w produkcji ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej miasta stołecznego Warszawy z obecnego poziomu 99% do poziomu 96% w 2020 r.