Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Działalność operacyjna

PGNiG TERMIKA

Konkurencja w segmencie na lokalnych rynkach ciepła istnieje przede wszystkim pomiędzy systemowymi przedsiębiorstwami ciepłowniczymi a indywidualnymi źródłami ciepła lub małymi kotłowniami obsługującymi ograniczoną liczbę odbiorców. Znaczna część zapotrzebowania na ciepło w Polsce ciągle zaspokajana jest przez małe źródła, nieprzyłączone do systemów ciepłowniczych. Nawet w dużych aglomeracjach, z dobrze rozwiniętymi systemami ciepłowniczymi, jest wielu odbiorców ciepła obsługiwanych przez źródła indywidualne lub małe, lokalne kotłownie.

Największym odbiorcą sprzedanego ciepła jest Veolia Energia Warszawa S.A., która zakupiła 93,9% wytworzonego ciepła. Sprzedaż energii elektrycznej realizowana jest przede wszystkim do PGNiG (98,4%). Długości sieci ciepłowniczej PGNiG TERMIKA wynosi 74 km w Pruszkowie i 6,1 km w Warszawie.

W 2016 r. PGNiG TERMIKA zrealizowała szereg przedsięwzięć, kluczowych dla osiągnięcia celów strategicznych, w tym m.in. utrzymania konkurencyjności ciepła sieciowego w Warszawie jako najtańszego sposobu ogrzewania budynków. Spółka realizuje ponadto plan ekspansji geograficznej w obszarze systemów ciepłowniczych i wytwarzania, stając się właścicielem PEC oraz SEJ.

PEC

PEC w Jastrzębiu Zdroju prowadzi działalność w zakresie eksploatacji systemów ciepłowniczych (głównie sieci ciepłownicze oraz kilka lokalnych źródeł ciepła) w 8 gminach: Jastrzębie-Zdrój, Czerwionka-Leszczyny, Knurów, Kuźnia Raciborska, Pawłowice, Rybnik, Wodzisław-Śląski i Żory. PEC podzielony jest na 6 zakładów ciepłowniczych operujących lokalnymi systemami ciepłowniczymi. Eksploatuje sieci o długości ok. 288 km. Całkowita moc zamówiona przez odbiorców we wszystkich zakładach PEC wynosi ok. 445 MWt. PEC posiada również 14 ciepłowni i 1 elektrociepłownię o łącznej mocy ok. 255 MWt i 2MWe. Udział produkcji ze źródeł własnych w sprzedaży ciepła wynosi 41%.

W strukturach GK PGNiG TERMIKA PEC jest pierwszym dużym przedsiębiorstwem zajmującym się eksploatacją sieci ciepłowniczych. Ogólna liczba odbiorców PEC wynosi 2 150. Głównymi odbiorcami są spółdzielnie mieszkaniowe w Jastrzębiu-
-Zdroju, Rybniku, Żorach, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i w Knurowie, które zużywają łącznie 1,4 PJ ciepła. Przedsiębiorstwo kieruje swoją ofertę zarówno do dużych podmiotów gospodarczych, jak i drobnych odbiorców indywidualnych.

SEJ

Działalność SEJ skupia się na produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i sprężonego powietrza na potrzeby kopalń JSW S.A. Elektrociepłownie położone są w bezpośrednim sąsiedztwie poszczególnych zakładów górniczych. SEJ w ramach swojej działalności prowadzi produkcję w 5 zakładach o łącznej mocy wytwórczej: 130,1 MWe, 504,66 MWt, 422,5 tys. m3/h sprężonego powietrza oraz 14,8MWch. SEJ jest liderem w zakresie energetycznego zagospodarowania metanu z odmetanowania kopalń w procesie produkcji ciepła i chłodu do klimatyzacji wyrobisk górniczych w trójgeneracji. Z tego względu w strukturach GK PGNiG TERMIKA, SEJ odpowiada za budowę sektora energetyki przemysłowej oraz w późniejszym okresie za nadzór nad jego eksploatacją.

SEJ swoją sprzedaż kieruje do 186 klientów, wśród których głównymi odbiorcami są: JSW S.A. (sprzedaż energii elektrycznej, ciepła, chłodu oraz sprężonego powietrza), PEC (sprzedaż ciepła), TAURON Polska Energia S.A. (sprzedaż energii elektrycznej), Koksownia Częstochowa NOWA Sp. z o.o. (sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła) oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (sprzedaż ciepła).