Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Segment w liczbach

Segment Poszukiwanie i Wydobycie na koniec 2016 r. zanotował zysk na działalności operacyjnej w wysokości 219 mln zł. Wynik ten był o 875 mln zł niższy niż osiągnięty w poprzednim roku. Na poziomie EBITDA wypracowano zysk w wysokości 1 285 mln zł, co jest wynikiem niższym od wyniku roku poprzedniego o 1 140 mln zł (47%). Przychody segmentu spadły o 564 mln zł, do poziomu 4 290 mln zł (spadek o 12%), w relacji do przychodów uzyskanych w 2015 r. Obniżenie przychodów w segmencie jest skutkiem 3-procentowego spadku wolumenu sprzedaży ropy naftowej oraz cen (średnia kwartalna cena ropy Brent wyrażona w polskiej walucie w 2016 r. była niższa o ok. 12%). Spadek wolumenu spowodowany był głównie dłuższymi planowanymi przestojami w Norwegii i nieplanowanymi przestojami remontowymi. Wzrost kosztów operacyjnych segmentu o 311 mln zł (8%) był efektem większych odpisów aktualizujących na trwałą utratę wartości majątku trwałego, które w 2016 r. obciążyły wynik segmentu kwotą 771 mln zł, w porównaniu z 555 mln zł w 2015 r. Na poziom kosztów miało również wpływ zmniejszenie amortyzacji z 1 331 mln zł do 1 066 mln zł w 2016 r. Spadek ten wynika głównie z przeszacowania wielkości zasobów na norweskim szelfie kontynentalnym, które wpłynęło na obniżenie stawek amortyzacji aktywów produkcyjnych.

Wyniki finansowe segmentu

mln zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


rokPrzychody segmentu ogółemKoszty segmentu ogółemEBITDA
2012432529721966
2013618538543381
2014607140653143
2015485537602426
2016429140711285

Wydobycie gazu ziemnego w Grupie Kapitałowej PGNiG

mln m3

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Ropa naftowa, kondensat i NGL w Grupie PGNiG

tys. ton

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH