Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Perspektywy rozwoju

Prognozowane wydobycie w Polsce na 2017 r. i 2018 r. to 3,8 mld m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy) rocznie oraz odpowiednio 745 tys. i 840 tys. ton ropy. Włączenie do eksploatacji nowych odwiertów na złożach Barnówko-Mostno-Buszewo oraz Lubiatów-Międzychód-Grotów pozwoli na zwiększenie wydobycia ropy naftowej w 2018 r. Planowane prace w obszarze wydobycia w Polsce na 2017 r. obejmują zagospodarowanie i podłączenie 22 nowych odwiertów oraz rozbudowę 2 obiektów – w Dębnie i w Grodzisku.

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym PGNiG UN kontynuować będzie jako partner wydobycie węglowodorów ze złóż Skarv, Morvin, Vilje i Vale oraz zagospodarowanie złóż Snadd i Gina Krog. PGNiG UN będzie również prowadzić działania zmierzające do zapewnienia stabilnych, przewidywalnych i długoterminowych dostaw gazu do Polski. Obejmują one zarówno analizy w zakresie budowy infrastruktury umożliwiającej fizyczne sprowadzenie norweskiego gazu do Polski, jak i potencjalne akwizycje złóż gazowych w Norwegii. Prognoza produkcji z obecnie posiadanych udziałów w złożach w Norwegii wynosi w 2017 r. 0,5 mld m3 gazu ziemnego i 571 tys. ton ropy naftowej (wraz z NGL), a w 2018 r. – 0,5 mld m3 gazu ziemnego i 579 tys. ton ropy naftowej (wraz z NGL).

 

 

Ponadto PGNiG UN planuje pozyskanie nowych obszarów koncesyjnych przez udział w corocznych rundach koncesyjnych APA oraz normalnych rundach koncesyjnych (Licence Round) organizowanych co 2–3 lata. Spółka nie wyklucza pozyskiwania nowych obszarów koncesyjnych w procesie odkupienia udziałów od innych firm naftowych w obszarach interesujących spółkę lub przez wymianę udziałów pomiędzy własnymi koncesjami a obszarami interesującymi spółkę. W przyszłości spółka nie wyklucza uczestnictwa jako partner w wierceniach prowadzonych na tzw. głębokim morzu (poniżej 1 000 m) oraz w strefie arktycznej. Wynika to między innymi z faktu posiadania udziałów w koncesji w tzw. Basenie Vøring na szelfie Morza Norweskiego, gdzie głębokość wody morskiej przekracza 1 000 m, i dwóch koncesji na Morzu Barentsa.

W obszarze badań sejsmicznych planowane prace na 2017 r. obejmują akwizycję danych sejsmicznych 2D (2 projekty) i 3D (1 projekt) w Polsce oraz akwizycję danych sejsmicznych 2D (2 projekty w Mozambiku i Myanmarze) i 3D (8 projektów w Niemczech, Austrii, Egipcie, Tunezji, Algierii, Myanmarze i we Włoszech) poza granicami kraju.