Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Strategia w segmencie

Głównym celem w segmencie jest utrzymanie stabilnego wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju oraz wzrost wydobycia węglowodorów ze złóż krajowych i zagranicznych łącznie do poziomu 50–55 mln boe do 2022 r. W 2016 r. Grupa PGNiG wydobyła łącznie 4 458 mln m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy), z czego wydobycie ze złóż krajowych wyniosło 3 882 mln m3, a z zagranicznych 576 mln m3. Ponadto wydobyto 1 318 tys. ton ropy naftowej (łączenie z kondensatem i NGL), z czego 763 tys. ton ze złóż krajowych i 555 tys. ton z zagranicznych.

W Polsce PGNiG prowadziło intensywne prace przyczyniające się do odkrycia i udokumentowania nowych złóż węglowodorów. W 2016 r. na podstawie odkryć z poprzednich lat udokumentowano 13,3 mln boe zasobów. Ponadto odkryto 10 nowych złóż, które będą udokumentowane w kolejnych latach.

Na koniec 2016 r. Grupa PGNiG posiadała łącznie zasoby gazu ziemnego w wysokości 609 mln boe, z czego zasoby w Polsce wyniosły 498 mln boe, a zagraniczne 111 mln boe. Zasoby ropy naftowej i kondensatu NGL wynoszą 161 mln boe, z czego 126 mln boe w Polsce i 35 mln boe poza krajem.

Wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, PGNiG kontynuowało projekt badawczy wykorzystania technologii szczelinowania do pozyskania metanu z pokładów węgla kamiennego, jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji samego węgla.

NGL
(ang. Natural Gas Liquids) - kondensat gazu ziemnego.