Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Kluczowe projekty i wydatki inwestycyjne

W 2016 r. nakłady inwestycyjne PGNiG w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie wyniosły 830 mln zł i były o 16% niższe od nakładów poniesionych w 2015 r. W przypadku poszukiwań nakłady poniesiono głównie na wykonanie otworów rozpoznawczych (55 mln zł) i otworów poszukiwawczych (239 mln zł), z czego 57 mln zł przeznaczono na odwierty Wysin i Lubocino, a 26 mln zł na odwiert Tyczyn. Na prace sejsmiczne i geofizyczne wydatkowano 94 mln zł, z czego ponad 66 mln zł na wykonanie sejsmiki 3D.

W przypadku wydobycia w 2016 r. wydatkowano m.in. 210 mln zł na odwiercenie otworów eksploatacyjnych i 178 mln zł na zagospodarowanie złóż. Wśród najważniejszych projektów wydobywczych można wymienić wiercenie i zagospodarowanie złoża Przemyśl (56 mln zł), zagospodarowanie złoża Radoszyn (37 mln zł), wiercenie i zagospodarowanie złoża Kamień Mały (25 mln zł) oraz odzysk helu z gazu na złożu Kościan-Brońsko (24 mln zł).

W 2016 r. nakłady inwestycyjne poniesione w Norwegii wyniosły 343 mln zł. W 2016 r. PGNiG UN razem z partnerami kontynuowało zagospodarowanie złóż Gina Krog i Snadd. Do wiercenia otworów poszukiwawczych i produkcyjnych na projekcie Gina Krog wykorzystywana jest nowa platforma wiertnicza, która rozpoczęła prace na złożu w październiku 2015 r. Uruchomienie wydobycia ze złoża Gina Krog planowane jest na 2017 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione w Pakistanie w 2016 r. wyniosły 98 mln zł i były o 81% wyższe niż w 2015 r.