Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Segment w liczbach

Zysk operacyjny segmentu Obrót i Magazynowanie wyniósł w 2016 r. 1 158 mln zł, będąc o 776 mln zł, czyli ponaddwukrotnie, wyższy niż w 2015 r. Na poziomie EBITDA wypracowano zysk w wysokości 1 410 mln zł, co jest wynikiem wyższym o 787 mln zł w porównaniu z 2015 r. Przychody segmentu ukształtowały się na poziomie 28 179 mln zł, o 3 564 mln zł (11%) niższym w stosunku do poprzedniego roku. Jednoczesne ograniczenie kosztów operacyjnych segmentu o 4 339 mln zł (14%) do łącznej wartości 27 022 mln zł przełożyło się na poprawę wyniku segmentu, co jest efektem m.in. wpływu niskich cen ropy naftowej na koszt pozyskania gazu w ramach głównego kontraktu długoterminowego PGNiG i w rezultacie przełożyło się na poprawę marżowości. Za sprawą prowadzonych działań w obszarze uelastyczniania cen, zysk operacyjny został podwojony pomimo kilkukrotnego obniżania poziomu obowiązujących taryf. Stan zapasów gazu w podziemnych magazynach gazu na koniec 2016 r. wynosił ok. 2,2 mld m3 i osiągnął poziom o ok. 24% wyższy w stosunku do roku poprzedniego.

Wyniki finansowe segmentu

mln zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


rokPrzychody ze sprzedaży ogółemKoszty segmentu ogółemEBITDA (prawa oś)
20122371323388487
20132565925667170
20142882528242764
20153174231361623
201628180270211410
Wolumen sprzedaży gazu w grupach odbiorców Grupy PGNiG

mld m3

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

 

Sprzedaż gazu ziemnego z segmentu poza Grupę PGNiG

mln m3

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH