Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Strategia w segmencie

Sprzedaż

Grupa PGNiG rozszerzyła portfel odbiorców gazu ziemnego, poprzez wzmocnienie obecności na rynkach ościennych. Dodatkowo zawarto nowe kontrakty na sprzedaż gazu w kraju. Kolejne umowy to efekt konsekwentnie realizowanej polityki wysokiej jakości sprzedaży oraz dostosowania oferty do potrzeb klientów, oferując programy rabatowe, które spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem, przynosząc oczekiwane efekty.

W dniu 2016 r. została uruchomiona oferta „dual fuel” dla klientów indywidualnych (oferta Prąd i Gaz – PiG). W okresie wrzesień–grudzień 2016 r. PGNiG OD z sukcesem zrealizowała zakładany poziom sprzedaży w ramach oferty PiG. Do końca roku umowę podpisało ponad 13,1 tys. klientów. Rosnąca efektywność służb sprzedażowych oraz stale rozwijane portfolio produktowe przełożyły się na odzyskanie wcześniej utraconych i pozyskanie nowych klientów biznesowych w 2016 r. w łącznej liczbie 1 312.

Dywersyfikacja źródeł dostaw

PGNiG dąży do zapewnienia realnej, technicznej możliwości dostaw gazu z kierunku innego niż wschodni. Kluczowymi działaniami Spółki w tym obszarze jest bezpieczeństwo dostaw gazu, zapewnienie nowych źródeł i kierunków dostaw gazu, w tym Terminal LNG oraz Korytarz Norweski.

W ramach podjętych działań dywersyfikacyjnych, PGNiG przy wsparciu Rządu RP prowadzi z Norwegią i Danią rozmowy dotyczące budowy połączenia polskiego systemu gazowego z Norweskim Szelfem Kontynentalnym. Budowa połączenia umożliwiłaby dostawy gazu ziemnego z posiadanego już portfolio wydobywczego w Norwegii, a w konsekwencji osiągnięcie naturalnych synergii pomiędzy segmentami Grupy PGNiG. Warto podkreślić, że aktualnie PGNiG ma zabezpieczone długoterminowe i zdywersyfikowane portfolio wydobywcze gazu w Norwegii, umożliwiające eksploatację posiadanych zasobów w horyzoncie do 2030 r. W 2016 r. PGNiG rozpoczęło swą działalność na rynku hurtowym LNG poprzez dostawy gazu do Terminala w Świnoujściu w ramach długoterminowego kontraktu z Qatargas. PGNiG zabezpieczyło ok. 60% mocy Terminala w Świnoujściu. Kolejnym krokiem zabezpieczającym pozycję PGNiG w zakresie dostaw gazu było otwarcie 28 czerwca 2016 r. biura handlowego LNG w Londynie. Docelowo londyński oddział stanie się dla całej Grupy PGNiG międzynarodowym centrum kompetencji w obszarze LNG oraz głównym ośrodkiem handlowym w zakresie krótko- i średnioterminowych kontraktów na gaz skroplony.

Magazynowanie

Strategicznym celem GSP jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego dostępu do instalacji magazynowych dla wszystkich podmiotów zainteresowanych zakupem usług magazynowania. GSP realizuje ten cel poprzez oferowanie wszystkich dostępnych zdolności magazynowych stosownie do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego, na zasadach zawartych w Regulaminie Świadczenia Usług Magazynowania i taryfie. W związku z odpowiedzialnością Grupy PGNiG w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, niezwłocznie po zakończeniu kolejnych etapów rozbudowy PMG (realizowanych przez PGNiG), GSP zwiększa udostępniane pojemności i moce instalacji magazynowych. W 2016 r. udostępniono zwiększone pojemności w KPMG Mogilno o 126,45 mln m3 oraz w KPMG Kosakowo o 6,6 mln m3.