Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Kluczowe projekty i wydatki inwestycyjne

W 2016 r. w KPMG Kosakowo dodano do eksploatacji nową komorę magazynową K-5, po wydaniu przez Prezesa URE decyzji o zmianie koncesji pojemność czynna instalacji magazynowej wzrośnie do 145,5 mln m3. Po zakończeniu prowadzonej inwestycji budowy KPMG Kosakowo planowana pojemność czynna wyniesie 250 mln m3. Dodatkowo, prowadzono działania związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zmierzających do budowy KPMG Kosakowo do pojemności 655,7 mln m3 gazu. W 2016 r. uzyskano w imieniu i na rzecz PGNiG Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji tego przedsięwzięcia. Również w 2016 r. zakończona została rozbudowa pojemności czynnej magazynu PMG Brzeźnica, po wydaniu przez Prezesa URE decyzji o zmianie koncesji pojemność czynna instalacji magazynowej wzrośnie do 100 mln m3.

W lutym 2016 r. GSP udostępniła na potrzeby rynku, na zasadach TPA, nowe zdolności magazynowe w GIM Kawerna będące wynikiem rozbudowy KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo oraz procesów geologicznych w wysadzie solnym KPMG Mogilno. Usługi zostały udostępnione w ramach długoterminowej usługi magazynowania lub krótkoterminowej na warunkach przerywanych, w formie pakietów, pakietów elastycznych lub usługi rozdzielonej.