Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Działalność handlowa zagraniczna

Grupa PGNiG dynamicznie rozwija swoją działalność w Niemczech i Austrii w obszarach sprzedaży hurtowej i sprzedaży dla klientów końcowych, poprzez spółki PGNiG Sales and Trading GmbH (sprzedaż hurtowa) i PST Europe Sales GmbH (sprzedaż detaliczna). Perspektywicznym rynkiem dla PGNiG w 2016 r. był rynek ukraiński. W ramach rozwoju aktywności na rynkach zagranicznych PGNiG dostarczało gaz do ERU Trading oraz NAK Naftogaz Ukrainy.

Handel hurtowy na giełdzie oraz w obrocie pozagiełdowym OTC

PST aktywnie uczestniczy w handlu na zorganizowanych rynkach (giełdach) oraz w obrocie pozagiełdowym (OTC), współpracując z ponad 50 kontrahentami na bazie kontraktów EFET oraz podobnych standaryzowanych kontraktów. Spółka handluje w Niemczech oraz w krajach sąsiadujących, Austrii i Holandii. PST zarejestrowało działalność handlową na rynku gazowym w Wielkiej Brytanii (NBP) oraz rozpoczęło na tym rynku działalność operacyjną w sierpniu 2016 r. Ponadto, PST ma zarejestrowaną działalność w Czechach oraz w Polsce. PST jest gotowe do działalności handlowej na rynku czeskim, jeśli pojawi się taka potrzeba ze strony klientów lub ze względów płynnościowych. W przypadku zaistnienia zapotrzebowania ze strony GK PGNiG, PST jest w pełni gotowe do prowadzenia działalności handlowej na terenie Polski. Dodatkowo jest zarejestrowanym dostawcą na rynku duńskim i słowackim. PST pełni rolę animatora rynku na giełdzie PEGAS na obszarze rynkowym hubu gazowego GASPOOL, kontynuuje działalność w zakresie handlu energią elektryczną oraz certyfikatami emisji (bez dostawy fizycznej) na giełdzie European Energy Exchange (EEX), a także gazem na giełdzie PEGAS oraz ICE Index.

W zakresie nowych surowców PST rozpoczęło działalność handlową na światowym rynku LNG, włącznie z analizą potencjalnej działalności dotyczącej small scale LNG, tzn. LNG jako paliwa do samochodów ciężarowych. W tym celu podjęto decyzję o otwarciu oddziału PST Londynie w Wielkiej Brytanii. Oddział londyński został zarejestrowany we wrześniu 2016 r., a gotowość operacyjna oddziału została osiągnięta w lutym 2017 r.

EFET
Rodzaj umowy ramowej będący przykładem standardowego kontraktu na rynku energii w Europie.
NBP
National Balancing Point (NBP) - brytyjski hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w Wielkiej Brytanii.
PEGAS
Platforma obrotu giełd European Energy Exchange (EEX) i Powernext.
Struktura sprzedaży PST według produktów
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


20152016
Sprzedaż gazu90%93%
Sprzedaż energii elektrycznej10%7%
Struktura sprzedaży PST poza Grupą PGNiG według krajów
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


20152016
Niemcy49%61%
Holandia17%25%
Polska33%14%
Austria0%0,07%

Sprzedaż detaliczna

W 2015 r. PST wydzieliła działalność detaliczną i poprzez nowo utworzoną spółkę córkę – PST Europe Sales GmbH (PSTES) – sprzedaje gaz oraz energię elektryczną do klientów końcowych na terenie Niemiec i Austrii. Docelową grupą klientów są małe i średnie przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe ze standardowym profilem odbioru. Restrukturyzacja i dostosowanie portfela spowodowało zmniejszenie portfela klientów końcowych (głównie zarządzanie należnościami – monitoring klientów niepłacących miesięcznych rat) oraz znaczną poprawę marży na klienta.

Ogólna wielkość portfela (klienci w dostawie oraz nowo pozyskani klienci) ustabilizowała się na początku roku i rosła, począwszy od drugiego kwartału 2016 r. głównie za sprawą pozyskiwania nowych klientów przez partnera handlowego Premio i prowadzony przez niego telemarketing. Liczba nowych, podpisanych umów z klientami końcowymi w 2016 r. przez PST Europe Sales GmbH wyniosła 60,5 tys., przy czym większość klientów, którzy podpisali kontrakt w 2016 r., zostanie ujęta w dostawie w 2017 r. oraz częściowo w 2018 r.

 

Struktura krajowa odbiorców PST
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


20152016
Niemcy98%98%
Austria2%2%
Struktura produktowa odbiorców PST
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


20152016
gaz77%64%
energia elektryczna23%36%
Struktura odbiorców PST wg produktów
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


20152016
indywidualni89%84%
MŚP11%16%
B2B0,03%0,06%

Opis najważniejszych usług świadczonych dla podmiotów z Grupy PGNiG

Do najistotniejszych umów PST obowiązujących w 2016 r. należy zaliczyć zarządzanie pojemnością handlową na własne potrzeby w magazynach gazu w Holandii (magazyn o pojemności czynnej 250 GWh) i Austrii (magazyn o pojemności czynnej 17 GWh), w celu optymalizacji rosnącego popytu na gaz od klientów końcowych w okresach zimowych oraz optymalizacji portfela handlowego.

Na podstawie bieżących umów PST świadczy usługi dostaw gazu ziemnego dla PGNiG na granicy polsko-niemieckiej oraz polsko–czeskiej, zapewniając dywersyfikację źródeł gazu.

Ponadto PST realizuję umowę z PGNiG UN na zakup gazu pochodzącego ze złoża norweskiego Skarv, począwszy od 2013 r., oraz złóż Vale oraz Morvin, począwszy od 2015 r. Umożliwia również m.in. dostęp do rynku dla 100 przemysłowych producentów energii z biogazu (E2M) oraz optymalizację portfela PGNiG obejmującą handel na zachodnioeuropejskich rynkach. PST aktywnie zarządza w czasie rzeczywistym przerwami w dostawie gazu w trybie 24/7, w celu minimalizacji kosztów handlowych dla PGNiG UN.

Energy2market (E2M)
punkt handlu energią elektryczną z siedzibą w Lipsku.