Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Działalność operacyjna w 2016 r.

Sprzedaż gazu ziemnego ogółem poza Grupę PGNiG

mln m3

 2016  2015 2014 2013 2012
Gaz wysokometanowy (E) 22 899 21 653 17 322 14 970 13 723
Gaz zaazotowany (Ls/Lw* przeliczony na E) 1 373 1 295 1 252 1 202 1 156
RAZEM (przeliczony na E) 24 273 22 948 18 574 16 173 14 879

* Rodzaj gazu zaazotowanego.