Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Perspektywy rozwoju

W obszarze rozwoju dystrybucji gazu ziemnego i nowych usług PSG planuje realizację strategii rozwoju sieci dystrybucyjnej PSG na lata 2017–2026 oraz m.in. opracowanie Projektu Planu Rozwoju na lata 2018–2022, rozszerzenie funkcjonalności dystrybucyjnego systemu gazowego z wykorzystaniem technologii Power to Gas (P2G). Polega ona na konwersji nadmiarowej energii elektrycznej na gaz – wodór (H2), a następnie na syntetyczny gaz ziemny (SNG). Pośrednie (niskoemisyjne) nośniki energii mogą zostać zmagazynowane w sieci gazowej posiadającej duże zdolności akumulacyjne oraz wysoką elastyczność, a następnie zgodnie z potrzebami biznesowymi odbiorców wykorzystane np. do produkcji energii za pomocą ogniw paliwowych lub wysokosprawnych siłowni gazowych. Sieć gazowa stanie się podsystemem przyszłej, zintegrowanej i konwergentnej Inteligentnej Sieci Energetycznej.

Opis planowanych inwestycji:
Kategoria zadań inwestycyjnych Nakłady w 2017 r. (w mln zł)
Rozbudowa sieci i przyłączy 774
Modernizacja sieci 463
Inne 432
Razem 1 669

W oparciu o przygotowywaną strategię rozwoju sieci dystrybucyjnej PSG na lata 2017–2026 PSG kontynuować będzie realizację projektów w zakresie budowy i rozbudowy sieci gazowych, w tym także z szerokim wykorzystaniem technologii LNG. W kolejnych latach spółka planuje wdrożyć model inwestycyjny promujący przyrost wolumenu transportowanego gazu oraz przyspieszyć realizację kluczowych projektów inwestycyjnych.

PSG na bieżąco obserwuje pojawiające się technologie o znaczeniu przełomowym dla sektora energetycznego oraz wprowadzane zachęty administracyjne wspierające rozwój energetyki niskoemisyjnej opartej na ekologicznych źródłach. Przykładem zachęty administracyjnej jest chociażby Pakiet na rzecz Czystego Transportu, na który składają się trzy dokumenty: Plan Rozwoju Elektromobilności, Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz ustawa powołująca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. W oczekiwaniu na jego wdrożenie PSG angażuje się we współpracę pomiędzy Grupą PGNiG a podmiotami z sektora paliwowego mającą na celu rozwój infrastruktury paliw alternatywnych i stworzy warunki dające możliwość zaoferowania użytkownikom pojazdów odpowiedniej oferty tankowania paliwa CNG i LNG.