Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Kluczowe projekty i wydatki inwestycyjne

Łączne wydatki na realizację inwestycji w PSG w 2016 r. ukształtowały się na poziomie 1,1 mld zł. Najistotniejsze kierunki inwestowania to:

  • inwestycje związane ze wzrostem sprzedaży paliwa gazowego, poprzez rozbudowę sieci i budowę przyłączy (551 mln zł);
  • inwestycje związane z modernizacją sieci gazowej z uwagi na stan techniczny sieci gazowej, stopień zamortyzowania istniejących zasobów sieciowych, jak również stopień zagrożenia bezpieczeństwa dostaw gazu (305 mln zł);
  • zakup nowych urządzeń pomiarowych (gazomierzy) w celu ich instalacji u nowych odbiorców paliwa gazowego bądź w celu wymiany dotychczas zainstalowanych, po upływie okresu legalizacji (108 mln zł).

Realizowano również inicjatywy takie jak: wdrożenie nowej struktury organizacyjnej PSG, optymalizacja procesów, opracowanie koncepcji Systemu Informacji Zarządczej, szereg projektów z obszaru IT i projektów związanych z wykorzystaniem technologii LNG w dystrybucji paliwa gazowego – w tym projekt budowy zakładu wytwarzania urządzeń stosowanych w budowie stacji regazyfikacji LNG.

Ponadto PSG wykonuje projekty m.in.: benchmarkingu regulacyjno-kosztowego realizowanego przy współudziale wybranych europejskich operatorów sieci dystrybucyjnych, projekty z obszaru transportu gazu, projekty o charakterze infrastrukturalnym, mające na celu wdrożenie wytycznych podnoszących bezpieczeństwo prac i jakość sieci gazowej.

PSG kładzie znaczący nacisk na przyłączanie nowych odbiorców do sieci gazowej oraz modernizację sieci gazowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności dostawy gazu, co w przyszłości przełoży się na zapewnienie stałych źródeł przychodów z tytułu świadczonej usługi dystrybucji gazu.