Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Działalność operacyjna

PSG w 2016 r. w ramach obsługi klientów w procesie przyłączania wydała ok. 127 tys. warunków przyłączenia do sieci gazowej (wzrost o ok. 20% w odniesieniu do 2015 r.) oraz zawarła ponad 64 tys. umów o przyłączenie do sieci gazowej (wzrost o ok. 30% w odniesieniu do 2015 r.).

Od 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona nowa trójstopniowa struktura organizacyjna, w której wydzielono Centralę, 17 Zakładów Gazowniczych oraz 167 Gazowni i 67 punktów gazowniczych. Struktura organizacyjna PSG odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju, co pozwoli na uproszczenie współpracy z władzami samorządowymi oraz ułatwi dostęp do usług dla klientów PSG.

PSG zobowiązana jest zapewnić wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na zasadach określonych w ustawie – Prawo energetyczne. Świadczenie usług dystrybucji odbywa się na podstawie stosownych umów dystrybucyjnych. W 2016 r. PSG zawarła łącznie 21 umów dystrybucyjnych oraz dwie Międzyoperatorskie Umowy Dystrybucyjne. W tym samym okresie miało miejsce około 62 tys. zmian sprzedawcy.

W 2016 r. w rozliczeniach z odbiorcami PSG obowiązywała „Taryfa nr 3 dla usług dystrybucji paliwa gazowego i usługi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” zmieniona przez Prezesa URE w dniu 16 grudnia 2015 r., a następnie w dniu 9 czerwca 2016 r. W efekcie zmian okres obowiązywania został przedłużony do 31 grudnia 2016 r. Stawki opłat za usługę dystrybucji i usługę regazyfikacji nie uległy zmianie.

URE
Urząd Regulacji Energetyki
regazyfikacja
Proces zamiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.