Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Dywidenda

Zarówno obowiązująca w 2016 r. Strategia, jak i Nowa Strategia Grupy PGNiG na lata 2017 – 2022 zakładają wypłatę do 50% skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy, przy czym zarząd PGNiG, rekomendując wypłatę dywidendy, każdorazowo bierze pod uwagę bieżącą sytuację finansową Grupy PGNiG i jej plany inwestycyjne. Rozpoznanie zysków netto spółek zależnych w wyniku finansowym PGNiG będzie uwzględniane po wypłacie przez te spółki dywidend, co może powodować przesunięcie o rok w skali wypłaty zakładanego poziomu dywidendy.

Wypłacona dywidenda
2015 2014 2013 2012 2011
Dywidenda za rok obrotowy (w mld zł) 1,06 1,18 0,89 0,77
Dywidenda na akcję (w zł) 0,18 0,20 0,15 0,13
Średnia roczna cena akcji (w zł) 5,94 4,85 5,83 4,06 3,97
Stopa dywidendy 3,03% 4,12% 2,57% 3,20%