Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Szanowni Państwo,

rok 2016 był okresem, w którym Zarząd PGNiG stanął przed koniecznością podejmowania działań o fundamentalnym znaczeniu dla pozycji przedsiębiorstwa w kolejnych latach. Decyzje te dotyczyły zarówno kluczowych umów, porozumień i inwestycji, jak i prac związanych z opracowaniem nowej strategii na lata 2017-2022. Był to również czas wzmożonej pracy Rady Nadzorczej, która wielokrotnie opiniowała projekty Zarządu, wspierając go w realizacji ambitnych celów biznesowych oraz polityki dążącej do wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Rada Nadzorcza wysoko oceniła realizację dotychczasowej strategii przez Zarząd, jednocześnie wspierając go w pracach nad opracowaniem strategii na lata 2017-2022. Świadczy to o profesjonalizmie kadry zarządzającej, która mimo dobrej kondycji finansowej i zadowalających wyników operacyjnych dostrzegła konieczność dalszego umacniania pozycji Grupy PGNiG w  zmieniających się warunkach rynkowych. Ambitny program inwestycyjny – umożliwiający długoterminowy wzrost wartości Grupy – potwierdza aspiracje utrzymania przez PGNiG pozycji lidera rynku gazu w Polsce.

W minionym roku Rada Nadzorcza sfinalizowała także procedurę wyboru członków Zarządu nowej kadencji. Jestem przekonany, że dokonaliśmy odpowiedniego wyboru, stawiając na grupę doświadczonych i sprawdzonych specjalistów. Przez najbliższe 3 lata będą oni podejmować trud zarządzania Grupą, działającą na zmieniających się i wciąż niezwykle wymagających rynkach gazu ziemnego, ropy naftowej, energii elektrycznej oraz ciepła.

Rok 2016 stał również pod znakiem nowych wyzwań dla PGNiG jako spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, w szczególności w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego oraz realizowania stosownej polityki informacyjnej. W opinii Rady Nadzorczej spółka w odpowiednim stopniu przygotowała się do wejścia w życie nowych regulacji, w tym m.in. dotyczących zasad wykonywania obowiązków informacyjnych. Dodatkowo, wysiłek Grupy Kapitałowej w obszarze podnoszenia jakości standardów ładu korporacyjnego został doceniony również przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Gazetę Giełdy Parkiet, które zaliczyły PGNiG do grona laureatów konkursu na „Transparentną Spółkę Roku 2016”.

W 2017 roku Rada Nadzorcza będzie kontynuować współpracę z Zarządem w realizacji strategicznych celów uwzględnionych w nowej Strategii. Naszą rolą niezmiennie pozostanie wspieranie inicjatyw wpływających na wzrost wartości Grupy Kapitałowej oraz nadzór nad obowiązującym ładem korporacyjnym. Naszym wspólnym celem jest dalsze zwiększanietransparentności PGNiG oraz budowanie wizerunku Grupy jako odpowiedzialnego partnera biznesowego wśród wszystkich interesariuszy.

Głęboko wierzę, że konsekwentna realizacja tych zadań przyczyni się do stabilnego rozwoju Grupy PGNiG na przestrzeni nadchodzących lat.

 

 

Z poważaniem

Bartłomiej Nowak

Przewodniczący Rady Nadzorczej