Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

mam przyjemność przekazać Państwu Raport Roczny PGNiG SA i Grupy Kapitałowej PGNiG za 2016 rok.
Minione 12 miesięcy upłynęło pod znakiem realizacji zaktualizowanej strategii Grupy Kapitałowej PGNiG. W kluczowych obszarach biznesowych nie tylko zmodyfikowaliśmy inicjatywy strategiczne, ale wprowadziliśmy kilka nowych.

W rezultacie osiągnęliśmy satysfakcjonujące wyniki finansowe na poziomie całej Grupy Kapitałowej. Przy 33,2 mld zł przychodów ze sprzedaży wygenerowaliśmy zysk operacyjny w wysokości 3,4 mld zł. Pomimo utrzymujących się niskich cen węglowodorów na światowych rynkach wypracowaliśmy wynik EBITDA Grupy na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie 6 mld zł. W ogólnym wyniku czynniki makroekonomiczne zdecydowały o niższej kontrybucji segmentu Poszukiwanie i Wydobycie. Zrekompensował ją dwukrotnie wyższy wynik segmentu Obrót i Magazynowanie. Jest to rezultat skutecznej polityki sprzedażowej polegającej na poszerzeniu współpracy z Klientami. W 2016 roku zawarliśmy kilkanaście nowych kontraktów z odbiorcami hurtowymi oraz z odbiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadziliśmy do obrotu detalicznego ofertę dual fuel, dzięki której nasi Klienci indywidualni mogą kupować prąd i gaz w atrakcyjnym pakiecie. W całym 2016 roku sprzedaliśmy blisko 1,4 mld m3 gazu ziemnego więcej niż rok wcześniej. Rozpoczęliśmy także dostawy gazu na Ukrainę.

W segmentach Dystrybucja i Wytwarzanie utrzymaliśmy stabilny wzrost na poziomie około 10% w stosunku do 2015 roku. Dobrą kondycję finansową oraz wiarygodność jako partnera biznesowego Grupy Kapitałowej PGNiG potwierdza również nasz rating inwestycyjny.

W związku z potrzebą opracowania nowej strategii pozyskiwania gazu po 2022 roku podjęliśmy decyzje o realizacji nowych inwestycji dywersyfikacyjnych, przede wszystkim związanych z projektem tzw. Korytarza Norweskiego. Nasze zaangażowanie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym traktujemy jako perspektywiczne. W minionym roku wydobycie gazu ziemnego z naszych norweskich złóż osiągnęło poziom 0,5 mld m3, a do roku 2025 planujemy jego zwiększenie do 2,5 mld m3 rocznie. W 2016 roku rozpoczęliśmy przyjmowanie komercyjnych dostaw skroplonego gazu ziemnego poprzez Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. W ramach kontraktu z Qatargas przyjęliśmy w ubiegłym roku siedem dostaw, a ponadto jedną dostawę spotową od Statoil. Otworzyliśmy biuro w Londynie, światowym centrum obrotu LNG, co pozwoli nam na prowadzenie handlu tym surowcem na skalę międzynarodową.

Rozpoczęliśmy wieloletni projekt zastosowania innowacyjnych technologii wykorzystywanych w obszarze upstream do pozyskiwania metanu z pokładów węgla. Równocześnie trwają prace nad nową poszerzoną strategią Badań, Rozwoju i Innowacji (B+R+I), której celem jest stworzenie nowych narzędzi wspierania innowacyjności. Zainicjowaliśmy również projekt opracowania zasad i narzędzi współpracy z młodymi firmami, tzw. startupami, do realizacji strategicznych celów Spółki.

Rok 2016 to także okres porządkowania Grupy Kapitałowej, czego efektem były m.in. przyjęcie przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. nowej strategii, a także zakup Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju oraz Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. przez PGNiG TERMIKA SA. Realizacja inwestycji w sektorze górnictwa węgla kamiennego przebiega zgodnie z biznesplanem przyjętym w kwietniu ubiegłego roku.

W bieżącym roku jako Grupa Kapitałowa PGNiG chcemy wzmacniać naszą pozycję na polskim i europejskim rynku energii. Naszym Klientom i Akcjonariuszom dziękujemy za zaufanie.

Z wyrazami szacunku

Piotr Woźniak