Przedstawicielstwo w Moskwie

Podstawowym celem działania Przedstawicielstwa w Moskwie jest ugruntowanie dotychczasowej pozycji oraz rozwój działalności gospodarczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Powyższy cel Przedstawicielstwo realizuje gromadząc w Spółce wiedzę i budując kompetencje niezbędne dla funkcjonowania na rynku rosyjskim oraz stanowiąc kanał komunikacji pomiędzy Spółką, a obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Przedstawicielstwo PGNiG SA w Moskwie:

ul. Wawiłowa dom 79, korpus 1, biuro nr 5
ул. Вавилова д. 79, кор. 1, офис № 5
117335 Moskwa/Москва, Rosja/Россия
tel: +7 (495) 775 38 56
fax: +7 (495) 775 38 57
e‑mail: moscow@pgnig.pl