Przedstawicielstwo na Białorusi

Представительствo АО «ПГН и Г» в РБ

Główne zadania przedstawicielstwa to:

  • Wspieranie relacji handlowo-gospodarczych pomiędzy Republiką Białoruś i Rzeczpospolitą Polską, a w szczególności wspieranie interesów Spółki.
  • Kontrola ilości i jakości gazu ziemnego importowanego z Federacji Rosyjskiej do Polski przez terytorium Republiki Białoruś na punktach kontrolno pomiarowych Wysokoje i Tietieriewka.
  • Współpraca z przedstawicielami strony transportującej gaz – Biełtransgaz, oraz sprzedającego – Gazprom-eksport.
Przedstawicielstwo PGNiG SA w Republice Białorusi
225081 obwód brzeski,
rejon kamieniecki,
wieś Makarowa, Białoruś
Stacja Pomiaru Gazu „Wysokoje”
tel./faks +375 163 171 368