Program Uwalniania Gazu

Projekt Programu Uwolnienia Gazu został przygotowany m.in. w oparciu o rekomendacje Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki dla programu uwalniania gazu ziemnego w Polsce z dnia 15 listopada 2011 roku oraz w oparciu o projekt Mapy drogowej uwolnienia cen gazu ziemnego z dnia 22 grudnia 2011 roku.

Celem Programu jest doprowadzenie do sytuacji rynkowej, która umożliwi uwolnienie cen gazu dla odbiorców instytucjonalnych.

PGNiG SA już wcześniej sygnalizowało, że liczy się z możliwością istotnych zmian na rynku gazu w Polsce po jego liberalizacji. Spółka bierze pod uwagę taki scenariusz przygotowując konkurencyjną i elastyczną ofertę dla swoich klientów, która pomoże ich zatrzymać.

Według przygotowywanych przez spółkę prognoz, po liberalizacji rynku ceny w Polsce będą zrównywać się z tymi, jakie obowiązują w Czechach czy Niemczech. Szacuje się, że wyznacznikiem cen dla Polski będzie rynek niemiecki. PGNiG SA chce też handlować gazem na europejskim rynku i tym samym zrekompensować utratę części rynku krajowego.

Poniżej przedstawione są zgłoszone uwagi do projektu Programu Uwolnienia Gazu:

Lista podmiotów uczestniczących w konsultacjach społecznych projektu Programu Uwolnienia Gazu, które wyraziły zgodę na publikację swoich uwag do projektu Programu Uwolnienia Gazu.

Lp. Nazwa podmiotu Treść uwag
1. BP Gas Marketing Ltd Treść uwag
2. Centrale Związkowe Grupy Kapitałowej PGNiG S.A Treść uwag
3. CP ENERGIA S.A. Treść uwag
4. Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp.  z o.o. Treść uwag
5. EFET – European Federation of Energy Traders Treść uwag
6. EuRoPol GAZ s.a. Treść uwag
7. EWE Energia Sp. z o. o. Treść uwag
8. G.EN. GAZ ENERGIA S.A., HANDEN Sp. z o.o., VNG Polska Sp.  z o.o. Treść uwag
9. Izba Gospodarcza Gazownictwa Treść uwag
10. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Treść uwag
11. KRI Marketing and Trading S.A. Treść uwag
12. Lewiatan - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Treść uwag
13. Grupa LOTOS SA Treść uwag
14. Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w PGNiG S.A. Oddziałów Obrotu Gazem Treść uwag
15. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Treść uwag
16. Polenergia Kogeneracja Sp. z o. o Treść uwag
17. POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Treść uwag
18. Rada Pracowników PGNiG S.A. Treść uwag
19. RWE Polska S.A. Treść uwag
20. Shell Energy Europe Ltd Treść uwag
21.

Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą w Warszawie („TGE")Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. z siedzibą w Warszawie („IRGIT")

Treść uwag
22. Towarzystwo Obrotu Energią Treść uwag
23. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Treść uwag
24. ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY" S.A. Treść uwag