Prezentacja minipojazdów!

Uczniowie gimnazjów województwa lubuskiego, uczestnicy XIII Edycji Konkursu z Fizyki pt. "KOMUNIKACJA", zaprezentowali swoje prace - makiety pojazdów mechanicznych. Wystawa odbyła się 6 marca w Salonie Wystaw Oddziału. Tego dnia mieliśmy okazję poznać zasadę działania malutkich maszyn i materiały, które wykorzystano przy ich budowie.
Konkurs składał się z trzech etapów i zawierał przede wszystkim zadania rachunkowe, problemowe i doświadczalne. W ostatnim etapie uczniowie zaprezentowali skonstruowane przez siebie pojazdy.

 
Celem programu edukacyjnego jest wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi, umiejętność wykorzystania wiedzy fizycznej w każdej dziedzinie życia i podnoszenie rangi fizyki jako nauki będącej podstawą rozwoju cywilizacji.

 
W imieniu organizatora konkursu Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki SNaFi wystawę otworzyły Agnieszka Bereś i Ewa Królczyk.

 
Na zdjęciach widać m.in. nowoczesną tratwę KON-TIKI, gdzie została wykorzystana zasada działania siły grawitacji i wyporności. W silniku tratwy następuje konwersja energii elektrycznej na mechaniczną. Zaprezentowano również pojazd giganto-wodny z napędem łopatkowym oraz niebieski wodny ślizgacz na gumę. Wiktoria Skrzypczak  zafascynowana podbojami Kosmosu zaprojektowała elektryczny łazik księżycowy, który dzięki zamontowanemu radarowi doskonale omija przeszkody. Została tu wykorzystana zasada odwracania polaryzacji fal.

 
Prezentacji pojazdów towarzyszyła wystawa branżowa CIEPŁA ENERGIA, która przedstawia formy wykorzystania w energetyce gazu zaazotowanego ze złóż eksploatowanych przez nasz Oddział: Barnówko-Mostno-Buszewo, Cychry, Zielin, Górzyca, Kościan i Brońsko. Pokazuje proces eksploatacji złóż gazu, przesyłu gazu oraz inwestycje w nowej energetyce i ich znaczenie dla gospodarki kraju.