Powstrzymanie zmian klimatycznych - konieczność czy kosztowne fanaberie?

Prezentowany artykuł zawiera omówienie zbioru działań legislacyjnych UE, a także różnego rodzaju spekulacji mających na celu nie tylko zmniejszenie efektu cieplarnianego, ale zdobycie przez Europę prymatu w dziedzinie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Autor sam zaznacza, że "Przedstawiony artykuł i zawarte w nim poglądy stanowią wyraz osobistej wiedzy autora i nie powinny być inaczej interpretowane."

Pełna treść artykułu znajduje się w załączonych materiałach. 

Artykuł ma niewątpliwy związek z Konferencją COP14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto), która odbędzie się w dniach 1 – 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu. Jest uznawana za najbardziej prestiżowe forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu, która skupia uwagę całego świata.

Najwyższym organem Konwencji jest Konferencja Stron Konwencji (COP), której sesje odbywają się regularnie (raz w roku) i mają na celu ustanawianie reguł wdrażania UNFCCC. W jej zakresie działają także ciała pomocnicze (subsidiary bodies – SB), Biuro i Sekretariat, a także organy tworzone przez COP: grupy robocze, ciała eksperckie, komitety. Niezależnie od własnych poglądów na temat globalnego ocieplenia warto poznawać wszystkie argumenty i te za, i te przeciwne, aby móc wyrobić sobie własny pogląd.

Autor: Dr inż. Leszek Szczygieł 

Materiały

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Powstrzymanie zmian klimatycznych – konieczność czy kosztowne fanaberie? pdf 961.08 kB