Powstaje OP Połęcko

Jesienią 2014 r. rozpoczęły się prace budowlano-montażowe na Ośrodku Produkcyjnym Połęcko. Obecnie prowadzone są prace ziemne związane ze stabilizacją  podłoża gruntowego na terenie OP Połęcko oraz wykonywane jest wzmocnienie konstrukcji mostu na rzece Łomianka, przez który będzie transportowana ropa. Złoże Połęcko zostanie udostępnione dwoma odwiertami eksploatacyjnymi: Połęcko-3K (ropny), Połęcko-4K (gazowy). Otwory zostaną zagospodarowane jako jedna strefa przyodwiertowa, która połączona będzie rurociągami technologicznymi z ośrodkiem produkcyjnym Połęcko podlegającym KRN Kije.
Prace budowlano montażowe potrwają do kwietnia 2016 r. Inwestycję nadzoruje Dział Projektów Górniczych.