Podsumowanie akcji krwiodawczej "Dar krwi na Barbórkę"

Drogie Koleżanki i Koledzy, kolejna akcja krwiodawcza "Dar krwi na Barbórkę" za nami. Dziękujemy wszystkim osobom, które zdecydowały się oddać krew. Dzięki waszemu poświęceniu, ktoś może zyskać nowe życie.

Zebraliśmy dziś (11 grudnia) niemal 8 litrów tego życiodajnego płynu. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach krwiodawczych.

W Salonie Wystaw można było poćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie.