Plener z wigorem

9 czerwca na terenie Domu Dziennego Pobytu "Senior-Wigor" odbyło się wielkie malowanie.
Nasz Oddział był partnerem tego wydarzenia. Placówka jest ośrodkiem wparcia dziennego, którego działalność rozpoczęła się w 2003 roku. Powstała z myślą o najstarszych mieszkańcach miasta, którzy mimo upływu lat wciąż czują potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem i chcą nadal aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Siedziba Domu mieści się na Os. Pomorskim 28 w Zielonej Górze.

Organizowane zajęcia w Domu pobudzaja do działania ludzi starszych. Wspólne spędzanie czasu przez osoby chore na Alzheimera oraz pozostałych seniorów posiada duże walory dla obu grup. Podopieczni z otępieniem mają bowiem okazję do prowadzenia rozmów, do podpatrywania zachowań osób sprawnych, a także do wspólnej z nimi pracy i zabawy, dzięki czemu dłużej są aktywni i mogą samodzielnie zaspokajać wiele swoich potrzeb. Z kolei zdrowi seniorzy w sposób naturalny i spontaniczny wspomagają personel ośrodka w sprawowaniu opieki nad chorymi na Alzheimera, przez co czują się potrzebni i dowartościowani.

Główne zadania placówki to:

- stwarzanie przyjaznej i serdecznej atmosfery, w której osoby z otępieniem typu Alzheimerowskiego będą czuły się dobrze i bezpiecznie oraz zachowywały ciekawość świata, dzięki dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb zajęciom terapeutycznym.
- zapewnienie podopiecznym dostępu do opieki oraz pomocy psychiatrycznej zapewnienie podopiecznym dostępu do opieki oraz pomocy psychiatrycznej i psychologicznej.
- zaspokajanie ich potrzeb opiekuńczych, towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie podopiecznym życia kulturalnego, różnych uroczystości i świąt, umożliwienie im dostępu do mediów oraz biblioteki.