Odczyty liczników - 12T

Wysyłasz odczyt, kiedy chcesz

szybko, łatwo, wygodnie

Wysyłasz odczyt, kiedy chcesz.

Teraz stan gazomierza można podawać jeden raz w dowolnym dniu każdego miesiąca wg Państwa wyboru, dopasowując termin do indywidualnych potrzeb.

Do rozliczenia przyjmowany jest jeden odczyt w miesiącu, zgodnie z datą jego dostarczenia. W przypadku braku podania odczytu w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca,  zostanie dokonane rozliczenie na ostatni dzień miesiąca  i wystawiona faktura za zużycie (od poprzedniego rozliczonego odczytu) na podstawie danych szacunkowych - w oparciu o dotychczasową historię poboru paliwa gazowego.

Odczyt przekazany w kolejnym miesiącu kalendarzowym pozwoli nam na wystawienie faktury na podstawie faktycznego zużycia i zagwarantuje Państwu rozliczenie w oparciu o realne wskazanie gazomierza.

Klienci, którzy dotychczas podawali odczyty stanu gazomierza na ostatni dzień każdego miesiąca, mogą podawać stan licznika w dowolnym dniu miesiąca, a najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca.