Wytwarzanie

Podstawową działalnością segmentu jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Działalność ta dotyczy spółki PGNiG Termika.

Grupa Kapitałowa PGNiG, kontynuując realizację jednego z głównych strategicznych priorytetów, jakim jest rozwój segmentu Wytwarzanie, inicjuje kolejne nowe projekty, zarówno w dużej jak i małej skali, związane z budową nowych mocy wytwórczych opartych na technologii gazowej.

Segment zajmuje się również realizacją dużych przedsięwzięć elektroenergetycznych wykorzystujących gaz ziemny jako paliwo np. „Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli”. Jest to projekt realizowany wspólnie z Tauron Polska Energia SA oraz Elektrownią Stalowa Wola SA.