Szablony dokumentów

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Podmioty zainteresowane  skorzystaniem z usług PGNiG SA w zakresie regazyfikacji muszą spełnić procedury opisane w „Regulaminie świadczenia usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego”.

Wzory niezbędnych dokumentów do pobrania:

Usługi regazyfikacji i Usługi dodatkowe świadczone będą na zasadach określonych w: