Świadczenie usług Ełk / Olecko

ŚWIADCZENIE USŁUG w miejscowości EŁK

Operatora systemu skraplania gazu ziemnego

 

 1. Taryfa w zakresie usług regazyfikacji w zakresie skroplonego gazu ziemnego 
  Nr 2/2017
 2. Dostępność mocy regazyfikacyjnych instalacji LNG na Rok umowny 2018/2019.
 
Moc umowna 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019
  kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h
Zarezerwowana 4992 444 4992 444 4992 444 4992 444 4992 444 4992 444 4992 444 4992 444 4992 444 4992 444 4992 444 4992 444
Wolna 17494 1556 17494 1556 17494 1556 17494 1556 17494 1556 17494 1556 17494 1556 17494 1556 17494 1556 17494 1556 17494 1556 17494 1556

 

Zdolność regazyfikacyjna Instalacji LNG w miesiącach 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019
  tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3
Zarezerwowana 1361 121 1546 138 1826 163 1536 137 1861 166 1754 156 1831 163 1708 152 1432 127 1322 118 1188 1106 1223 109
Wolna 3752 334 3567 317 3287 292 3577 318 3252 289 3359 299 3282 292 3405 303 3680 328 3790 337 3925 349 3890 346

 

 1. Dane adresowe – lokalizacja instalacji:

19-300 Ełk, ul. Sportowa 1.

 1. Obsługa handlowa  - Dane teleadresowe Operatora do korespondencji:
  Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
  ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
  tel.: (+48 22 589-42-99)
  (regazyfikacja@pgnig.pl )

ŚWIADCZENIE USŁUG w miejscowości OLECKO

Operatora systemu skraplania gazu ziemnego

 1. Taryfa w zakresie usług regazyfikacji w zakresie skroplonego gazu ziemnego  Nr 2/2017
 2. Dostępność mocy regazyfikacyjnych instalacji LNG na Rok umowny 2018/2019.
 
Moc umowna 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019
  kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h
Zarezerwowana 3000 267 3000 267 3000 267 3000 267 3000 267 3000 267 3000 267 3000 267 3000 267 3000 267 3000 267 3000 267
Wolna 10483 933 10483 933 10483 933 10483 933 10483 933 10483 933 10483 933 10483 933 10483 933 10483 933 10483 933 10483 933

 

 
Zdolność regazyfikacyjna Instalacji LNG w miesiącach 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019
  tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3
Zarezerwowana 555 49 661 59 834 74 980 87 1500 134 1177 105 1038 92 947 84 728 65 609 54 517 46 521 46
Wolna 4558 406 4452 396 4279 381 4133 368 3613 321 3936 350 4075 363 4166 371 4385 390 4504 401 4596 409 4592 409

 

 1. Dane adresowe – lokalizacja instalacji

19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17.

 1. Obsługa handlowa  - Dane teleadresowe Operatora do korespondencji:
  Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
  ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
  tel.: (+48 22 589-42-99)
  email:(regazyfikacja@pgnig.pl )