Świadczenie usług Ełk / Olecko

ŚWIADCZENIE USŁUG w miejscowości EŁK

Operatora systemu skraplania gazu ziemnego

 

 1. Taryfa w zakresie usług regazyfikacji w zakresie skroplonego gazu ziemnego 
  Nr 2/2017
 2. Dostępność mocy regazyfikacyjnych instalacji LNG na Rok umowny 2017/2018.
 
Moc umowna 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018
  kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h
Zarezerwowana 4992 455 4992 455 4992 455 4992 455 4992 455 4992 455 4992 455 4992 455 4992 455 4992 455 4992 455 4992 455
Wolna 16951 1545 16951 1545 16951 1545 16951 1545 16951 1545 16951 1545 16951 1545 16951 1545 16951 1545 16951 1545 16951 1545 16951 1545

 

Zdolność regazyfikacyjna Instalacji LNG w miesiącach 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018
  tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3
Zarezerwowana 1250,0 113,9 1480,0 134,9 1520,0 138,5 1490,0 135,8 1337,0 121,9 1210,0 110,3 1045,0 95,3 685,0 62,4 685,0 62,4 785,0 71,6 855,0 77,9 860,0 78,4
Wolna 3741,8 341,1 3511,8 320,1 3471,8 316,5 3501,8 319,2 3654,8 333,1 3781,8 344,7 3946,8 359,7 4306,8 392,6 4306,8 392,6 4206,8 383,4 4136,8 377,1 4131,8 376,6

 

 1. Dane adresowe – lokalizacja instalacji:

19-300 Ełk, ul. Sportowa 1.

 1. Obsługa handlowa  - Dane teleadresowe Operatora do korespondencji:
  Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
  ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
  tel.: (+48 22 589-42-99)
  (regazyfikacja@pgnig.pl )

ŚWIADCZENIE USŁUG w miejscowości OLECKO

Operatora systemu skraplania gazu ziemnego

 1. Taryfa w zakresie usług regazyfikacji w zakresie skroplonego gazu ziemnego  Nr 2/2017
 2. Dostępność mocy regazyfikacyjnych instalacji LNG na Rok umowny 2017/2018.
 
Moc umowna 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018
  kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h
Zarezerwowana 2194 200 2194 200 2194 200 2194 200 2194 200 2194 200 2194 200 2194 200 2194 200 2194 200 2194 200 2194 200
Wolna 10970 1000 10970 1000 10970 1000 10970 1000 10970 1000 10970 1000 10970 1000 10970 1000 10970 1000 10970 1000 10970 1000 10970 1000

 

 
Zdolność regazyfikacyjna Instalacji LNG w miesiącach 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018
  tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3
Zarezerwowana 630,0 57,4 796,0 72,6 1050,0 95,7 1470,0 134,0 1043,0 95,1 730,0 66,5 680,0 62,0 496,0 45,2 250,0 22,8 285,0 26,0 298,0 27,2 310,0 28,3
Wolna 4361,8 397,6 4195,8 382,4 3941,8 359,3 3521,8 321,0 3948,8 359,9 4261,8 388,5 4311,8 393,0 4495,8 409,8 4741,8 432,2 4706,8 429,0 4693,8 427,8 4681,8 426,7

 

 1. Dane adresowe – lokalizacja instalacji

19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17.

 1. Obsługa handlowa  - Dane teleadresowe Operatora do korespondencji:
  Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
  ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
  tel.: (+48 22 589-42-99)
  email:(regazyfikacja@pgnig.pl )