Świadczenie usług Ełk / Olecko

ŚWIADCZENIE USŁUG w miejscowości EŁK

Operatora systemu skraplania gazu ziemnego

 

 1. Taryfa w zakresie usług regazyfikacji w zakresie skroplonego gazu ziemnego 
  Nr 2/2017
 2. Dostępność mocy regazyfikacyjnych instalacji LNG na Rok umowny 2018/2019.
 
Moc umowna 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019
  kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h
Zarezerwowana 4992 444 4992 444 4992 444 4992 444 6184 550 6184 550 6184 550 6184 550 6184 550 6184 550 6184 550 6184 550
Wolna 17494 1556 17494 1556 17494 1556 17494 1556 16303 1450 16303 1450 16303 1450 16303 1450 16303 1450 16303 1450 16303 1450 16303 1450

 

Zdolność regazyfikacyjna Instalacji LNG w miesiącach 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019
  tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3
Zarezerwowana 1361 121 1546 138 1826 163 1536 137 1605 143 1833 163 1913 170 1785 159 1497 133 1382 123 1242 110 1275 113
Wolna 3752 334 3567 317 3287 292 3577 318 3506 312 3281 292 3203 285 3326 296 3618 322 3731 332 3877 345 3843 342

 

 1. Dane adresowe – lokalizacja instalacji:

19-300 Ełk, ul. Sportowa 1.

 1. Obsługa handlowa  - Dane teleadresowe Operatora do korespondencji:
  Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
  ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
  tel.: (+48 22 589-42-99)
  (regazyfikacja@pgnig.pl )

ŚWIADCZENIE USŁUG w miejscowości OLECKO

Operatora systemu skraplania gazu ziemnego

 

 1. Taryfa w zakresie usług regazyfikacji w zakresie skroplonego gazu ziemnego 
  Nr 2/2017
 2. Dostępność mocy regazyfikacyjnych instalacji LNG na Rok umowny 2018/2019.
 
Moc umowna 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019
  kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h
Zarezerwowana 3000 267 3000 267 3000 267 3000 267 4495 400 4992 400 4495 400 4495 400 4495 400 4495 400 4495 400 4495 400
Wolna 10483 933 10483 933 10483 933 10483 933 8990 800 8990 800 8990 800 8990 800 8990 800 8990 800 8990 800 8990 800

 

Zdolność regazyfikacyjna Instalacji LNG w miesiącach 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019
  tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3 tys.  kWh tys.  Nm3
Zarezerwowana 555 49 661 59 834 74 980 87 1323 118 1589 141 1401 125 1278 114 983 87 822 73 698 62 700 62
Wolna 4558 406 4452 396 4279 381 4133 368 3787 337 3528 314 3708 330 3832 341 4135 368 4293 382 4416 393 4416 393

 

 1. Dane adresowe – lokalizacja instalacji:

19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17.

 1. Obsługa handlowa  - Dane teleadresowe Operatora do korespondencji:
  Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
  ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
  tel.: (+48 22 589-42-99)
  (regazyfikacja@pgnig.pl )