Dofinansowanie ze środków UE

Do października 2014 r. odbiorcy gazu w miejscowościach Ełk i Olecko zasilani byli mieszaniną gazu propan-butan-powietrze z mieszalni gazu wybudowanych w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, które były archaicznymi konstrukcjami o przestarzałej technologii.

W dniu 19 czerwca 2012 r. Zarząd PGNiG SA podjął Uchwałę dotyczącą  zgody na  rozpoczęcie realizacji projektu pn.: „Przestawienie miejscowości Ełk i Olecko z gazu propan-butan-powietrze na gaz wysokometanowy przy zastosowaniu technologii LNG”, jednocześnie wyrażając zgodę na zawarcie umowy o dofinansowanie powyższego projektu ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu częściowo dofinansowano ze środków UE następujące zadanie: „Budowa stacji regazyfikacji LNG i stacji redukcyjno-pomiarowych z nawanialniami w miejscowościach Ełk i Olecko” (Instalacje LNG).

W kwietniu 2013 r. rozpoczęła się budowa Instalacji LNG zlokalizowanych w miejscowościach Ełk i Olecko. Roboty zakończyły się we wrześniu 2014 r.

W październiku 2014 r. nastąpiło uruchomienie Instalacji LNG i rozpoczęto dostawy gazu wysokometanowego grupy E do sieci dystrybucyjnych w obydwu miejscowościach i tym samym zakończona została produkcja gazu propan-butan-powietrze w mieszalniach gazu.