Regazyfikacja

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA prowadzi działalność operatorską związaną ze świadczeniem usług regazyfikacji w miejscowościach Ełk i Olecko przy wykorzystaniu instalacji LNG wybudowanych przy wykorzystaniu wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.

Instalacje LNG skroplonego gazu ziemnego obejmują stacje regazyfikacji oraz stacje redukcyjno-pomiarowe i stanowią własność PGNiG SA. W wyniku procesu regazyfikacji nastąpi przekształcenie, dostarczanego cysternami transportowymi gazu z postaci ciekłej (skroplony gaz ziemny LNG) w postać gazową (gaz ziemny wysokometanowy grupy E). Instalacje LNG połączone są z istniejącymi sieciami dystrybucyjnymi niskiego ciśnienia w obydwu miejscowościach.