Grupa Kapitałowa PGNiG

Grupa Kapitałowa PGNiG składa się ze spółek prawa handlowego o profilach: produkcyjnym, handlowym i usługowym. Według stanu na dzień 31 marca 2017 roku w skład Grupy Kapitałowej PGNiG wchodziło PGNiG S.A. jako podmiot dominujący oraz 32 spółki, w tym:

  • 20 spółek zależnych I stopnia,
  • 12 spółek zależnych II stopnia.

> Dane teleadresowe spółek GK PGNiG

Grupa Kapitałowa PGNiG wg stanu na 31.03.2017 r.

 

Wykaz spółek z bezpośrednim zaangażowaniem kapitałowym PGNiG SA wg stanu na 31.03.2017 r.

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Grupa Kapitałowa PGNiG pdf 40.49 kB