Grupa Kapitałowa PGNiG

Grupa Kapitałowa PGNiG składa się ze spółek prawa handlowego o profilach: produkcyjnym, handlowym i usługowym. Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku w skład Grupy Kapitałowej PGNiG wchodziło PGNiG SA jako podmiot dominujący oraz 34 podmioty zależne, w tym:
20 podmiotów zależnych I stopnia (19 spółek oraz 1 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych),
12 spółek zależnych II stopnia,
2 spółki zależne III stopnia.

> Dane teleadresowe spółek GK PGNiG

Grupa Kapitałowa PGNiG wg stanu na 30.06.2018 r.

 

Wykaz spółek z bezpośrednim zaangażowaniem kapitałowym PGNiG SA wg stanu na 30.06.2018 r.

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Grupa Kapitałowa PGNiG i Zaangażowanie kapitałowe PGNiG SA w spółkach prawa handlowego pdf 43.42 kB