Zespół ds. Normalizacji:

e-mail: normalizacja@pgnig.pl

 

W sprawach zwiazanych z obsługą klienta, reklamacjami, etc. skonataktuj się z właściwym Biurem Obsługi Klienta