Normalizacja techniczna jest nieodłącznym narzędziem postępu przemysłowego i naukowo-technicznego.

Jej celem jest uzyskanie optymalnego stopnia uporządkowania techniki i technologii w określonej dziedzinie, poprzez ustalanie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania.

Opracowanie i stosowanie jednolitych rozwiązań technicznych w danej branży, również w sektorze gazowniczym i górniczym ma wpływ na bezpieczeństwo systemu, jego funkcjonalność i użyteczność, zapewnia również odpowiednią jakość stosowanych wyrobów, obniża koszty realizacji oraz eksploatacji obiektów.

Informacje ogólne

Działalność normalizacyjna w PGNiG SA obejmuje działania związane z organizacją i prowadzeniem prac normalizacyjnych zgodnie z potrzebami GK PGNiG w obszarze gazownictwa i górnictwa naftowego.

Przedstawiciele GK PGNiG uczestniczą w pracach normalizacyjnych zarówno na szczeblu zakładowym, krajowym jak i europejskim, co daje możliwość zgłaszania propozycji prac oraz uczestniczenia w opiniowaniu i opracowywaniu zakładowych, krajowych i europejskich dokumentów normalizacyjnych w ww obszarze.

Koordynacja i prowadzenie zagadnień związanych z działalnością normalizacyjną dla potrzeb GK PGNiG zostały przypisane do Działu Normalizacji i Standaryzacji, Departamentu Infrastruktury w Centrali Spółki.