Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29 czerwca 2018 roku