Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 21 października 2017 roku