Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 23 stycznia 2019 roku