Zwyczajne Walne Zgromadzenie - kontynuacja obrad w dniu 20 lipca 2018 roku