Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 22 października 2018 roku