Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 21 lutego 2018 roku