Zwyczajne Walne Zgromadzenie - kontynuacja obrad w dniu 6 lipca 2018 roku