Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 16 maja 2018 roku