Walne Zgromadzenie PGNiG SA

2019.05.28 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA - 27 czerwca 2019 roku o godz. 12:00

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.

Przebieg obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. będzie transmitowany na żywo poprzez stronę internetową Spółki.

2018.12.21 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA - 23 stycznia 2019 roku o godz. 12:00

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 23 stycznia 2019 roku o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.

Przebieg obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. będzie transmitowany na żywo poprzez stronę internetową Spółki.